«Գլոբալ Բրիջ» կրթահամալիր-ի «Ապագա առաջնորդների կողմնորոշումը» մասնագիտական կողմնորոշման իր տեսակի մեջ աննախադեպ դասընթաց է, որը նպատակ է հետապնդում առաջատար մասնագետների դասախոսությունների և սեմինարների շարքի, ինչպես նաև հնգօրյա ինտենսիվ պրակտիկայի միջոցով բարձր դասարանցիներին զինել անհրաժեշտ գիտելիքներով ազատ ընտրության միջոցով իրենց ապագա մասնագիտությունն ընտրելու համար: