ԹՈԵՖԼ-ն ակադեմիական անգլերենի իմացության աստիճանը ստուգող միջազգային քննություն է, ինչն աշխարհի մի քանի հազար անգլալեզու քոլեջներում և համալսարաններում ընդունելության համար պարտադիր պայման է: Մասնագիտացած լինելով միջազգային քնննությունների պատրաստման բնագավառում՝մեր փորձառու մասնագետների օգնությամբ դասընթացի մասնակիցները կկարողանան ըստ իրենց կարողությունների և ժամանակացույցի երկուսից երեք ամիսների ընթացքում պատրաստվել հույժ կարևոր քննությանը:

Որպես կանոն նախատեսվում է ամիսը երկու անգամ քննական տեստավորում, ինչն ուսանողին իր ընթացիկ ձեռքբերումների և թերացումների մասին հստակ պատկկերացում կազմելու հնարավորություն է ընձեռում:

Դասընթացը տեստերը նախկինում իրական քննությունների ժամանակ ներկայացված տեստերի հավաքածուներ, որոննց միջոցով դասընթացի մասնակիցները հնարավորություն են ունենում արդեն դասերին մասնակցելով ծանոթանալ առաջադրանքների ողջ ներկապնակին և քննության իրական բարդությանը:

Անգլերենի իմացության նախնական գնահատման թեստը գրելու, հավելյալ հարցերի կամ դասընթացին գրանցվելու համար, դիմեք ամեն աշխատանքային օր կամ շաբաթ՝զանգահարելով 077-453-353 հեռախոսահամարով կամ այցելելով մեզ: