Ինչպես կասեր Ղ. Աղայանը՝ <Ծառը արմատից կդալարի, դպրոցը՝ նախակրթարանից>։  

Գլոբալ Բրիջ նախակրթարանը ունի իր առջև դրված խնդիրներ՝

 1. Ապահովել երեխայի կյանքի և առողջության պահպանման համար պայմաններ
 2. Ապահովել երեխայի զարգացման և դաստիարակության համար հոգեբանա-մանկավարժական պայմաններ
 3. Կազմակերպել և իրականացնել ուսումնադաստիարակչական գործունեություն
 4. Կազմակերպել, ղեկավարել երեխայի ինքնուրույն գործունեությունը
 5. Մշակել ընտանիքների հետ համագործակցության ծրագրեր, կազմակերպել համատեղ մանկավարժա-հոգեբանական աշխատանք
 6. Ստեղծել ինքնակրթության և մասնավոր գիտական վերապատրաստման համար համապատասխան պայմաններ

Նախակրթարանում դասընթացներն անցկացվում են ՀՀ կրթական չափորոշիչներին համապատասխան։ Ուսուցումն ու զարգացումը իրականացվում է ամենօրյա գործունեությամբ՝ շաբաթը 5 օր։

Դասընթացները սկսում են 09:00-ին և ավարտվում 17:00-ին ։

Օրը սկսվում է՝

 • Միջավայրի խնամքով
 • Առավոտյան մարմնամարզությամբ
 • Ընդհանուր գործունեություն, որն իրականացվում է նախապես մշակված ուսումնական ծրագրով։

Գործունեության տեսակներն են՝

 • Մայրենի լեզուն

Այստեղ շեշտը դրվում է երեխայի հաղորդակցման լիրավությանը, շրջապատի մարդկանց հետ հարաբերությունները կարգավորելու ունակություններ, հնչյունային մշակույթի զարգացմանը։ Սովորեցնում ենք ճիշտ ընկալել գեղարվեստական գրականությունը, գաղափարն ու բովանդակությունը։

 • Գրաճանաչություն

Հայտնի է, որ յուրաքանչյուր ժողովրդի մշակույթն ու դպրոցը իրենց սկիզբն առնում են ազգային գրի ստեղծումից ր ուսումից։ Այս պարապմունքների ընթացքում երեխաները սովորում են մայրենի լեզվի հնչյու-տառերը։

 • Մաթեմատիկա

Այստեղ շեշտը դրվում է երեխաներին տարրական  մաթեմատիկական պատկերացումների ձջավորմանը։ Այս պարապմուքների ընթացքում երեխան ճանաչում է թվանշանները, կատարում գործողություններ, համեմատում, ծանոթանում երկրաչափական պատկերներին կողմնորոշվում տարածության մեջ, տրամաբանում է գտնում բնության օրինաչափությունները։

 • Էկոլոգիա

Երեխաները ծանոթանում են բնությանը, կենդանիներին, բույսերին, միջատներին, թռչուններին, երկիր մոլորակին, օդին ջրին և այն ամենին ինչ շրջապատում է մեզ։

 • Արվեստ

Նկարչություն, ծեփ, ապլիկացիա և կոնստրուկտավորում կերպարվեստային գործունեության տեսակներ են, որոնք օգնում են երեխային արտացոլոլ շրջապատող իրականությունը։

Կերպարվեստը երեխային դաստիարակում է բարություն, գեղեցիկը ընկալելու կարողություն, այնունի հասարակական նպատակաուղղվածություն, այն նպաստում է երեխայի բարոյական հատկությւոնների ձևավորմանը։

 • Երաժշտություն

Երաժշտությունը ինչպես արվեստի մյուս ձևերը արտացոլում է իրականությւոնը։ Առօրյա կյանքում երաժշտությունը ուղեկցում է երեխային, հոգեպես հարստացնում, օգնում երեխային ստեղծագործել։ <Երաժշտական լեզվի տակ> հասկացվում է արտահայտիչ միջոցների ամբողջությունը, մտքերի, զգացմունքների հաղորդումը, այսինքն՝ ստեղծագործության բովանդակությունը, ռիթմիակական բնութագիրը, ներդաշնակ հիշողությունը, տեմպային գունավորումը, տեմպտ, ուժգնության նշանները և ստեղծագործական կառուցվածքը։

 • Պար

Նվագակցության տակ կատարվող շարժական խաղերը, շարժումները՝ հենց ինքը պար-ռիթմիկան զարգացնում են երաժշտական լսողությւոնը, շարժումների թեթևությունը և երաժշտություններում ստացած տպավորությունների արագ և ճիշտ վերարտադրելու ընդունակությունն է։

Նախակրթարանում շեշտադրված են ոչ միայն ռիթմիկ պարերը, այլ նաև ազգային պարերը որոնց միջոցով երեխաները ծանոթանում են ազգային բնավաորությանը, հոգեկան աշխարհին, բնությանն ու կյանքի հանդեպ վերաբերմունքին;

 • Շախմատ

Այս առարկայի շնորհիվ երեխան հնարավորություն է ստանում զարգացնելու իր մտավոր կարողությունները, ուշադրությունը, հիշողությունը, աշխատասիրությունը, կամքի ուժը, նպատակասլացությունը և համբերությունը։

 • Անգլերեն և ռուսաց լեզու

Դեռ ն/դ տարիքից նախակրթարանում կարևորվում է լեզուների ուսուցումը։ Օտար լեզվի ուսումնասիրության մեջ հաջողության հասնելու հարցում որոշիչ դեր է կատարում տարիքը։ Լեզվի ուսումնասիրությունն դեռ ն/դ տարիքից երեխային լեզվի տիրապետման բարձր մակարդակի հասնելու հնարավորություն է ստեղծում։

 • Ֆիզկուլտուրա

Նախակրթարանում շեշտը դրված է պատրաստել առողջ, կենսուրախ քաղաքացիներ որոնք պատրաստ կլինեն աշխատանքի և հայրենիքի պաշտպանությանը։ Այստեղ երեխաները ամրապնդում են առողջությունը, կոպում օրգանիզմը, զարգացնում կենսական անհրաժեշտություն ունեցող շարժողական ունակությունները և ֆիզիկական որակները։ Այն նպաստում է երեխաների ֆիզիկական, մտավոր բարոյագեղագիտական դաստիարակությունների զարգացմանը։

Նախակրթարանում կարևորվում են էքսկուրսիանները, զբոսանքների, դիտումները։ Նպատակն է զարգացնել, ձևավորել երեխայի ճանաչողական, ստեղծագործական կարողությունները։ Երեխային օգնում է ինքնուրույն ձեռք բերել գիտելիքներ և դրանք ճիշտ կիրառել։ Նախակրթարանում իրենց ուրույն տեղն ու դերը ունեն ազգային ծեսերն ու տոները, որոնց նպատակն է  պահպանել ազգային մշակույթը։